• Skolen på Grundtvigsvej
Billedet på sidehoved

Trafikpolitik

Trafikpolitik for Skolen på Grundtvigsvej, Grundtvigsvej 9-11

Skolens trafikpolitik har til følgende overordnede formål:

 • at præge børn og voksnes trafikadfærd på vej til og fra skole samt i forbindelse med ekskursioner i skoleregi, så ulykker forebygges og børnene tillærer sig gode vaner og på sigt bliver kompetente og ansvarlige trafikanter.
 • at præge kommunens tilrettelæggelse af trafikafviklingen omkring skolen så børn og voksne sikres en god og sikker skolevej.

Skolens trafikpolitik tager afsæt i anbefalinger fra Rådet for Sikker Trafik. Se http://www.sikkertrafik.dk/

 1. Anbefalinger omkring færdsel til og fra skole for børn, forældre og medarbejdere.
 • Vi appellerer til, at børn og voksne respekterer cykling forbudt på fortorvet ved shared space.
 • Vi appellerer til, forældre overholder fartgrænsen og respekterer parkeringsregler på skolevejen.
 • Vi anbefaler, at forældre følger retningslinjer fra Rådet for sikker trafik for hvornår, det er sikkert at lade børn cykle uledsaget til og fra skole (individuel vurdering, men ca. 12 år). Læs på Sikker trafiks hjemmesiden, hvad barnet skal kunne mestre for at være en sikker uledsaget cyklist:  http://www.sikkertrafik.dk/Raad-og-viden/Paa-cykel/~/media/Files/Pjecer/Paa%20cykel/Foden_paa_egen_pedal_2010.ashx
 • Vi anbefaler, at børn så vidt muligt ankommer til skolen på cykel eller på gåben. Dette sikrer dels en tidlig træning af trafikfærdigheder hos barnet og dels et mindre trafikalt pres på skolevejen.
 1. Trafik i undervisningen
 • Som skole deltager vi i diverse nationale og kommunale sikker-trafik kampagner, og uddeler materiale vedr. dette til børn og forældre.
 • Som skole undervises der op igennem hele skoleforløbet i sikker færdsel i trafikken. Færdselslære er en del af de såkaldt timeløse fag, og indgår som en obligatorisk del af skolen undervisning.
 1.  Voksne som rollemodeller for skolens børn.
 • Børn kopierer de voksnes trafikadfærd. Vær derfor opmærksom på din trafikadfærd.
 • Vi anbefaler, at forældre og medarbejdere benytter cykelhjelme, og at de monteres korrekt, så også hjernens frontallapper beskyttes.
 1. Trafiksamarbejde
 • Skolen har nedsat et trafikudvalg under Forældreforum, hvor alle interesserede forældre kan deltage i og præge skolens færdselsindsats.
 • Skolen samarbejder med kommunens Vej –og Parkafdeling omkring færdselsafviklingen til og fra skolen samt omkring Frederiksberg Ny skole.
 • Skolen samarbejder med det lokale politi omkring færdselsundervisningen samt ved behov for særlige indsatser ift regulering af trafikadfærden omkring skolen.

Principper

Skolebestyrelsen på Skolen på Grundtvigsvej har vedtaget en række principper for skolen.

Se skolens principper under Fakta og Skolebestyrelsens forum