• Skolen på Grundtvigsvej
Billedet på sidehoved

Eftermiddag

Eftermiddag på Skolen på Grundtvigsvej er tiden fra ca. 14.30 til skolen lukker. Vores ambition er, at børnene om eftermiddagen fortsat udvikler sig gennem leg og forskellige aktiviteter. Når det giver mening, kan aktiviteterne være en fortsættelse af de temaer vi har arbejdet med i skoletiden.

Børnene kan lege ude og inde, spille spil, spille skak, arbejde kreativt eller fordybe sig i fagligt.

Eftermiddagens mere uformelle læringsaktiviteter er tilrettelagt, så de ligger i tråd med de temaer og læringsforløb, børnene har haft i den mere formelle del tidligere på dagen. Netop for at skabe en sammenhængende og meningsfyldt hverdag hvor læring og leg går hånd i hånd og understøtter hinande.

 

 

 

SFO og KLUB

Eftermiddagen er formelt et SFO tilbud for 0.- 3. årgang, og et Klub tilbud for 4.-6 årgang.

I den sammenhængende eftermiddag på Skolen på Grundtvigsvej skelner vi dog ikke så skarpt mellem SFO og Klub; 3. årgange kan fint deltage i klub-aktiviteter, og 4. årgange i SFO-aktiviteter.